Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: 1 januari, 2019

Flex and Relax

 • De overeenkomst komt tot stand door het afgeven of toesturen van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, of door het mondeling aanmelden van een losse les/workshop.
 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
 • Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten voor de les te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
 • Lesgeld dient voor aanvang van de lessen te zijn voldaan.
 • Terugstorten van het lesgeld van de gemiste lessen is niet mogelijk.
 • Bij afwezigheid van de docent regelt deze vervanging. Is vervanging niet mogelijk, dan zal het lesgeld teruggestort worden.
 • Flex and Relax behoudt zich de vrijheid voor de algemene voorwaarden, de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.
 • Jaarlijks kunnen de prijzen van Flex and Relax met maximaal 2% verhoogd worden.
 • Het is mogelijk om een proefles te volgen. Hiervoor wordt wel het reguliere lesgeld gevraagd.

Raja Yoga

 • Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd.
 • De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor de 28ste van de maand te betalen middels een overschrijving naar NL42 KNAB 0255 3356 44 ten name van Flex and Relax.
 • Bij het missen van een les is de mogelijkheid om de les in te halen. Dit in overleg, binnen een termijn van 4 lesweken.
 • Het is mogelijk om bij een vakantieperiode van langer dan een maand het cursusgeld te stoppen. Helaas kunnen de plekken dan niet gereserveerd worden gehouden. Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt je plek voor deze les.
 • Bij een periode langer dan één maand ziek van de cursist, zullen we samen naar een gepaste oplossing zoeken.
 • Lessen die op feestdagen buiten de schoolvakanties vallen, kunnen worden ingehaald of het betreffende lesgeld kan in mindering worden gebracht op het lesgeld van de maand waarin de feestdag valt.
 • Je kunt op elk moment opzeggen. Je opzegging gaat in per de 1e van de eerstvolgende maand. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Het opzeggen geschiedt schriftelijk per email of post, waarna je een bevestiging van ons ontvangt.

Zwangerschaps Yoga

 • De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld de donderdag voor de aanvang van de cursus te betalen middels een overschrijving naar NL42 KNAB 0255 3356 44 ten name van Flex and Relax.
 • Bij het missen van een les is de mogelijkheid om de les, dit in overleg, aan het einde van de cursusperiode in te halen.

Losse lessen/Workshops

 • De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld 2 dagen voor de start van de cursus start te betalen middels overschrijving naar NL42 KNAB 0255 3356 44.
 • Afberichten is tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de workshop mogelijk. Daarna is de terugbetaling van de lesgeld niet meer mogelijk. De lessen kunnen niet worden ingehaald.

Massages

 • Afberichten is tot uiterlijk 24 uur mogelijk. Bij het niet opdagen voor een massage wordt er 50 % in rekening gebracht.